Skok 1,00 mm

Skok 1,00 mm

W Hien Tworzymy przedsiębiorcze, sprawiedliwe i harmonijne środowisko pracy dla wszystkich pracowników. Mamy nadzieję, że każdy pracownik może przewyższyć siebie, poprawić wartość osobistą i umiejętności oraz zrealizować wspólny rozwój pracowników i przedsiębiorstwa.

Skok 1,00 mm